Miljö i fokus
Miljö i fokus

Miljö i fokus

Miljöengagemanget är något vi har gemensamt med våra leverantörer och en viktig faktor när vi ingår samarbeten med olika företag. Samtliga leverantörer är miljöcertifierade enligt dagens högt ställda krav. Office IT-Partner är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och Bon Hagen arbetar enligt en ambitiös miljöpolicy. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar för att minimera miljöpåverkan – varje dag, i stort och smått.